Stegar, ställningar och säkerhet!

10.08.2018

Alla våra produkter uppfyller och överträffar Europanormen EN-131 och det stränga regelverket i Svensk Standard SS 2091. Våra ställningar är typkontrollerade enligt AFS 1999:12 och EN 1004 samt godkända enligt lastklass 3 (2,0 KN/ms), den högsta möjliga för rullställningar. Våra produkter testas regelbundet efter de regler RISE, fd. SP, Svenska Tekniska forskningsinstitutet har satt upp. För ställningar gäller EN-1004.

Är stegen godkänd?

I Sverige räcker det inte bara med godkännande enligt EN-131 (Europanorm). För att stegen överhuvudtaget ska få säljas i Sverige måste den uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3 och vara typkontrollerad enligt RISE, fd. SP:s certifieringsregler SPCR 064. Kontrollera att SP-märkning finns på stegen före användning!

Är stegen rätt uppställd?

Tänk på att en anliggande stege står säkrast när den lutar ca 75 grader. Se på bilden till vänster hur du enkelt kan göra så att stegen lutar i rätt vinkel.

Har du rätt produkt för din arbetsuppgift?

Det är viktigt att välja en stege som är anpassad efter vad den sak användas till. Den ska bland annat ha rätt anpassad längd och vara tillräckligt stabil.

Är glidskydden säkra?

Det är viktigt att glidskydden är i gott skick. Om de blir utslitna eller åldras måste de ersättas för att stegen ska kunna användas säkert. Nya glidskydd finns att köpa hos våra återförsäljare eller direkt här på scando.se.

Hur är underlaget?

En stege passar inte på alla underlag. En stege är till exempel olämplig på ojämna eller hala underlag. För att öka användningsmöjligheterna finns tillbehör för stagning och förankring vilka gör att stegen även står säkert vid nivåskillnader.

Vad ska hanteras?

Finns det några bättre alternativ för arbetet som skall utföras än stege? (Ministällning, rullställning eller liknande) Kontakta oss om du behöver råd.

Om stegen inte kan ställas upp säkert - använd den inte!