Utstigningsplattform

16.05.2018

 Utstigningsplattform monteras enkelt på väggen för att underlätta vid utstigning från exempelvis ett fönster. Utstigningsplattformen gör utrymmningsvägen säkrare.

Mer information om denna produkt hittar du här